Ammarnäs Ultra Trail


8 juli

Start 8.00 vid Tjulträsk parkeringen 8 km väster om Ammarnäs

7.30 Nummerlappsutdelning och genomgång av banan vid starten.

Starten är vid Tjulträsk parkeringen, följer leden upp till Servestugan, samma väg tillbaka till hängbron och följer på Kungsleden mot Aigert och från Aigertstugan tar vi sommarleden ner mot målet vid hembygdsgården efter ca 43 km löpning.

Priser till de tre första i dam och herr klass.

Inga vätske eller matkontroller efter banan (vatten finns i bäckar efter banan).

Anmälan till Ultran görs på mail ifammarnas@gmail.com senast 29/6
500:- betalas in på Swish 1230795252 alt bg 337-0426 märk betalingen med namn och distans

Efteranmälan vid starten 500:- endast kontant bet.

Läs vad som gäller i regler och utrustning på hemsidan (gäller bara Ultran).

Fika efter målgång ingår.

REGLER

Ansvar hos de tävlande

 • Om tävlande bryter tävlingen, måste detta meddelas vid närmaste bemannade kontroll. Eftersom banan går i väglöst land kan vi ej transportera tävlande till målet, vid akut skada gäller 112.
 • Tävlingsledningen kan ej garantera er personliga säkerhet. NI TÄVLAR PÅ EGET ANSVAR. Kontrollera din försäkring innan loppet
 • Skyldig att rätta sig efter de förhållningsregler som kontrollant/funktionär ger.
 • Bistå annan tävlande som behöver hjälp vid skada eller annan fara.
 • Nedskräpning är absolut förbjuden. Det som tas ut på fjället ska också tas med hem igen.

Tävlingsledning har rätt att:

 • Diskvalificera tävlande.
 • Ändra banans utseende.
 • Bryta eller skjuta upp tävlingen pga väderförhållanden och är då inte återbetalningsskyldig.
 • Tävlingsledningen har möjlighet att ta tävlande av banan.

Observera att det är en åldersgräns på 18 år för att springa loppet.

Diskvalificering/tidstillägg/ersättning
Tävlande kan bli diskvalificerat under tävlingens gång. Vid diskvalificering erhålles ingen återbetalning av deltagaravgiften.

De tävlande kan bli diskvalificerat om de:

 • Inte följer de direktiv som funktionärerna ger.
 • Inte följer de regler som har givits innan och under tävlingen.
 • Något som inte har förutsetts av tävlingsledningen men som bedöms så pass allvarligt att det skall medföra diskvalificering.
 • Tävlande får tidstillägg om något av den obligatoriska utrustningen saknas eller inte uppfyller kraven. Avsaknad av utrustning bestraffas med tidstillägg, 30 min/produkt.

UTRUSTNING

Obligatorisk utrustning
Följande utrustning är till för deltagarnas säkerhet och är därför obligatorisk att bäras med under hela loppet. Kontroller kommer att ske efter målgång. Avsaknad av utrustning bestraffas med tidstillägg, 30 min/produkt.

 • Ryggsäck
 • Förstaförband
 • Fysisk kompass, Det är obligatoriskt med en ”riktig” kompass, en s k ”souvenirkompass” är ej tillåtet.
 • Vind- och vattentät jacka med luva
 • Vind- och vattentäta långa byxor
 • Långärmad tröja
 • Mössa, vantar
 • Behållare för minst en 1/2 liter vätska
 • Visselpipa
 • Karta
 • Mobiltelefon, fulladdad
 • Nummerlapp, (erhålles av tävlingsledningen) synlig på bröstet/höger ben

Mer om utrustning:

Tänk på att tävlingen genomförs i fjällterräng och att vädret kan skifta snabbt. Var inte för snål med utrustning och mat.

Stavar är tillåtet att använda.

Mobiltelefon. Täckningen är mycket dålig efter banan. Telia är det operatören som fungerar bäst. Vi vore tacksamma om ni kan använda en telefon med ett Telia abonnemang för er säkerhet.

Scroll to top