Regler

VARJE TÄVLANDE ÄR SKYLDIG ATT INFORMERA SIG OCH FÖLJA DE REGLER SOM GIVITS AV TÄVLINGSLEDNINGEN

 • Herr, Dam eller mix-lag. Varje lag består av två tävlande minst 18 år
 • Laget måste hålla ihop under tävlingen. EXTRA VIKTIGT VID KONTROLLER.
 • Laget/åkarna ansvarar att bli avprickade vid kontrollerna.
 • Lagets sluttid räknas då den SISTA av lagmedlemmarna passerat mållinjen.
 • Laget diskvalificeras om inte all utrustning är med i ryggsäcken/midjeväska (stickprov) om laget missar någon kontroll eller om laget inte följer de direktiv som funktionärerna ger.
 • Nummerlappen ska sitta väl synlig, fram på åkaren.
 • Om lag bryter måste detta meddelas till närmaste funktionär.
 • Tävlande skall vara medlem i förening ansluten till ett nordiskt skidförbund och är här genom olycksfallförsäkrade.
 • Varje tävlande är skyldig att hjälpa andra lag eller funktionärer vid eventuell olycka.
 • Inga avvikelser från tävlingsbanan får förekomma.
 • Avbeställnings- och olycksfallsförsäkring. Vid sjukdom eller skada som förhindrar deltagande återbetalas hela anmälningsavgiften om Startklar tecknats. Du måste kunna visa upp ett läkarintyg som styrker orsaken. Startklar gäller i 12 månader från teckningsdatumet. Startklar gäller i alla svenska motions- och tävlingsarrangemang. Tecknas via Svedea. info@startklar.nu
 • Tävlingsledningen kan tvingas att ställa in tävlingen på grund av väderförhållanden och är då skyldig att betala tillbaka 50% av startavgiften.
 • Eventuella protester lämnas in skriftligen senast 30 min efter målgång.
 • Drickalangning enbart vid kontrollerna, inte tillåtet längs banan.
 • Tänk på att tävlingen genomförs i fjällterräng och att vädret kan skifta snabbt. Var inte för snål med utrustning och förtäring.
 • Deltagande sker på egen risk.
 • DET ÄR ABSOLUT FÖRBJUDET ATT SKRÄPA NER. Det som man tar med på fjället ska också tas med hem.
 • Flourvalla är Förbjuden, här gäller flourfritt enligt FIS gällande regler.
 • Obligatorisk utrustning
  • Per lag: Vindsäck, aktuell fjällkarta över området, kompass, draglina.
  • Varje åkare: Ryggsäck/midjeväska, första förband, visselpipa, kåsa, vindtät jacka, vindtäta byxor, extra tröja- handskar- mössa och vattenbehållare min 0.5 l. Nödproviant till exempel energibar eller motsvarande (minst 50g).
Scroll to top